Programy

Konkurs Grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 ...

  • Drukuj

Konkurs Grantowy

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

W ramach powyższego programu Gmina Zblewo otrzyma dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł. Laptopy, tablety, routery i oprogramowanie, których zakup jest planowany są przeznaczone na wyposażenie wszystkich pięciu szkół podstawowych w sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji. Celem projektu jest eliminować różnic w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach Polski. Obecnie ze względu na epidemię ta potrzeba jest pilniejsza, niż kiedykolwiek dotąd. Dlatego kupiony sprzęt może być użyczany przez szkoły uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany na terenie placówek oświatowych.