Programy

Informacja o realizacji programu „Zajęcia sportowe dla uczniów 2018” - „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają umiejętności pływackie.”

 

Informacja o realizacji programu „Zajęcia sportowe dla uczniów 2018”

finansowanego przez Gminę Zblewo i Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nazwa zadania: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Nazwa własna: „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają umiejętności pływackie.

 Wyjazdy na pływalnię:

1)      w skali 1 wyjazdu 2 grupy (po jednej grupie z dwóch różnych szkół) po 15 uczniów w grupie razem 30 uczestników na jeden wyjazd; z wyjątkiem ostatniej tury wyjazdów realizowanych przez szkoły: Zblewo -23 uczniów i Pinczyn 7 uczniów.

2)     nad każdą z grup opiekę w czasie przejazdów na pływalnię i z powrotem oraz w czasie zajęć na basenie sprawuje dwoje opiekunów z danej szkoły; z wyjątkiem ostatniej tury wyjazdów realizowanych przez szkoły: Zblewo -3 opiekunów i Pinczyn 1 opiekun.

3)     każda grupa realizuje 10 wyjazdów po 2 godz. zajęć na basenie;

4)     termin realizacji projektu od 2018-02-26 do 2018-11-30 ; 

5)  miejsce realizacji: AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o. 83 - 400 Kościerzyna ul. Hallera 

 

Głównym elementem zadania jest opanowanie umiejętności pływania w określonym zakresie programowym.

Nie przewiduje się opłat od uczestników programu.

 - Czytaj całość ...