AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR XXX / 235 / 21 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli ...

Uchwała Nr XXX / 235 / 21
Rady Gminy Zblewo

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego  oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym

- treść uchwały