AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR XXVII / 220 / 2020 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 ...

Uchwała Nr XXVII / 220 / 2020
Rady Gminy Zblewo

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

- czytaj całość