AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR XVIII/152/2020 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2016 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2016r. ...

Uchwała Nr XVIII/152/2020
Rady Gminy Zblewo

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2016 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2016r.   w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo

- treść uchwały